none

Vítejte na stránkách pro uchazeče o práci ve veřejné správě

O veřejné správě

Zjistěte si více informací o tom, jak funguje veřejná správa a co Vás čeká, pokud se rozhodnete pro kariéru úředníka.

Kariéra

Jaká pracovní místa ve veřejné správě jsou aktuálně otevřená? Udělejte první krok k tomu stát se profesionálním úředníkem.

Tipy

Na co se personalisté nejčastěji ptají? Nejen to se dozvíte v naší sekci Tipy pro uchazeče.

Křižovatka do veřejné správy

Podívejte se na nabídku otevřených výběrových řízení úřadů v ČR a nastartujte svou kariéru ve veřejné správě.

Veřejná správa – obecně a stručně

Veřejná správa, správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, je tu od nepaměti, i když ne v takové podobě, v jaké ji dnes známe. Pojďme se tedy podívat...

Státní správa

Státní správa je činnost státu prováděná státními orgány, nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl. Státní...

Samospráva a ostatní veřejná správa

Samospráva Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem,...

Orgány státní správy

Orgány státní správy jsou jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné...

Co vás čeká po výběrovém řízení

Výběrové řízení máte úspěšné za sebou. Vybrali právě vás. Před sebou máte oficiální papír… A začínají se vkrádat myšlenky: „Co mne čeká?“ „Zvládnu...

Zvláštní odborná způsobilost

Téměř každého úředníka, který vykonává správní činnosti, čeká a nemine, mimo jiné, zvláštní odborná způsobilost. Správní činnosti stanovené...

Odměny a benefity

Právní úprava odměňování ve veřejné správě Zaměstnanci veřejné správy jsou odměňováni na základě zákona a právních předpisů. Nejvýznamnější zákony...

Ostatní příplatky

Příplatky k platu pro zaměstnance upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a příslušné nařízení vlády. Zákon upravuje výši příplatků, jejich...

Osobní příplatek

Osobní příplatek upravuje § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Osobní příplatek je nenároková složka platu, takže je vyplácena, jen pokud...

Tarifní systém

Platová třída Zařazení do platové třídy vychází z katalogu prací. Platová třída vypovídá především o druhu práce a dále o složitosti a náročnosti...

Systém odměňování

V systému odměňování je uvedeno, jakým způsobem jsou odměňováni zaměstnanci veřejné správy. Podmínky a určení platového systému vychází ze zákonů....

Odměňování ve veřejné správě

Co byste měli vědět než půjdete na výběrové řízení… Odměňování ve veřejné správě stojí na systému odměňování a jeho právní úpravě. Řízení odměňování...

Talent management

Talent management se nejčastěji realizuje prostřednictvím tří na sebe navazujících etap: 1. Krok: „Moje hodnota“ Cílem úvodní aktivity „Moje...

Talent v zaměstnání

Kdo je to vlastně talent? Každý máme nějaký talent. Z pohledu organizace (úřadu) je talent takový zaměstnanec, jehož potenciál převyšuje kompetence...

Kariérní rozvoj

Měli byste vědět, co vás může potkat, pokud budete mít štěstí… Kariéra  –  je dráha člověka životem, zejména profesionálním, na kterém člověk...

Výběrové řízení – postřehy z praxe

Buďte připraveni na všechno a očekávejte i neočekávané Zákony schválnosti zde platí bez výjimek. Ráno před rozhovorem určitě zaspíte, ve spěchu si...

Jak reagovat na výsledek pohovoru

Jak reagovat na výsledek, když: Odmítli mě Poděkujte za odpověď a čas věnovaný pohovoru. Proveďte vlastní analýzu situace (vyskytly se u rozhovoru...

Jak zvládnout složité situace při pohovoru

Zahájení pohovoru Začátek bývá nejhorší. Před vámi tři, pět nebo někdy dokonce i sedm lidí. A vy sám. Převaha jako hrom. Co vám může pomoci?...

Jak odpovídat na otázky při pohovoru

Odpovídejte tak akorát a nenechte se znervóznit chvílí ticha Mnozí uchazeči při rozhovoru odpovídají stroze, personalista je tak nemá šanci...

Vlastní příprava na pohovor

Vlastní příprava na rozhovor obsahuje zejména: Plánování rozhovoru – potvrzení emailem, kontaktní osoba, dostatek času. Cesta na rozhovor – způsob...

Jaká je vaše platová představa?

Tato otázka padne na každém výběrovém řízení. Většinou až ke konci. Nevěřili byste, kolik uchazečů na ní neumí odpovědět. Zde jsou čtyři nejčastější...

Doporučení pro uchazeče (absolventy)

Studujete, vaše studium se chýlí ke konci a uvažujete o práci ve veřejné správě. Věřte, že personalisté většinou raději přijmou uchazeče s praxí. Vy...

Jak úspěšně jednat s lidmi

Vytvořte příznivou atmosféru pro jednání Důležitý je již první dojem, jaký si občan vytvoří při prvním setkání (záleží i na našem vzhledu, chování,...

Jakou hledáte práci?

Každý se v životě dostane do situace, kdy se musí rozhodnout jak dál. Z pozice pracovních aktivit máme dvě základní možnosti: buď půjdeme cestou...

Kariérové kotvy

Schein zjistil, že po nástupu do zaměstnání si nový zaměstnanec utváří svůj sebeobraz a dopracovává si své profesionální pojetí. Toto pojetí má tři...