VÍTEJTE NA KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

Šťastná třináctka

Moderní a vstřícný úřad

Máme vizi zastávat vedoucí úlohu v  modernizaci a používání inovativních řešení v oblasti veřejné správy. Proto se chceme více zaměřovat na elektronické služby pro občany, zjednodušení administrativních záležitostí a odstraňování přebytečné byrokracie. Dále zkvalitňovat a rozšiřovat služby tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům občanů. Vidíme totiž občany, kteří využívají našich služeb, především jako zákazníky. A jako k zákazníkům k nim také přistupujeme.

Chceme být komunikativnější, přátelštější a transparentnější.

Chceme sloužit občanům, patřit mezi inovátory, být mezi nejlepšími úřady v republice. Chceme, aby naši občané v nás měli důvěru, a aby byli hrdí na to, že žijí v naší městské části.

Přátelský kolektiv

Jsme jeden tým, který táhne za jeden provaz nejen v práci.

Relaxace a sport

Kolem úřadu jsou krásná místa k odpočinku i sportovním aktivitám.

Pohodlí a dostupnost

Sídlíme v moderní budově se skvělou dopravní dostupností.

Proč pracovat právě u nás?

Jsme moderní atraktivní pracoviště v blízkosti metra s dobrou dopravní dostupností. V lokalitě je kromě moderní výstavby rovněž velký centrální park s dvěma jezery a rozsáhlou odpočinkovou zónou. Jako státní organizace nabízíme pracovní stabilitu a jasné finanční podmínky.  Práce v úřadu je služba státu a jeho zaměstnanci se podílí na tom, aby se zvyšovala kvalita života v naší lokalitě. V úřadu využíváme mnoho inovativních řešení v oblasti veřejné správy. Máme také propracovaný systém školení s nabídkou dalšího profesního rozvoje. Zaměstnanci mají k dispozici 5 týdnů dovolené a standardem již jsou sick-days (6 dní za rok), tedy možnost využití indispozičního volna v případě potřeby.

Pár slov od našeho vedení

Ing. David Vodrážka  |  Starosta

Excelentní organizace, Přívětivý úřad nebo Společensky odpovědná organizace. To vše je Úřad městské části Praha 13. V oblasti veřejné správy dlouhodobě „hrajeme 1. ligu“. A do našeho týmu rádi přijmeme nové kolegy.

Při nástupu se o Vás postaráme

Každý nový zaměstnanec prochází po nástupu tříměsíčním adaptačním procesem, kdy je seznamován s organizační strukturou úřadu, pracovištěm, kolektivem, možnostmi vzdělávání a dalšími informacemi prostřednictvím mentora a přímého nadřízeného.

Tím to ale nekončí. V průběhu trvání pracovního vztahu se o naše zaměstnance staráme. Poskytujeme např. příspěvek na stravování zaměstnanců, na životní a věrnostní jubilea, na kvalitnější zotavení, zájezdy, léčebné pobyty a sportovní vyžití, na výchovnou a kulturně vzdělávací činnost pro zaměstnance a děti zaměstnanců… Přečtěte si více v sekci Benefity.

Benefity

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

Přátelský kolektiv

Příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí přímo na stanici metra B „Hůrka“

Program Péče o duševní zdraví

5 týdnů dovolené

6 dní indispozičního volna (tzv. sick days)

Možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

Vzdělávání a 2 dny studijního volna při plnění školení v e-learningu

Stravenky

Příspěvek na penzijní pojištění

Příspěvky při životních a pracovních výročích

Příspěvek na dětskou rekreaci

Možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Zaměstnanci mohou parkovat v podzemních garážích radnice

Jak se přihlásit do výběrového řízení

Uchazeč podává do výběrového řízení podepsanou písemnou přihlášku, ke které připojí zákonem požadované přílohy. Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh je uveden v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení (v souladu s ust. § 6 odst. 4, § 7 odst. 4, 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Jak probíhá výběrové řízení, co Vás čeká a s kým se setkáte

Ke každému výběrovému řízení je tajemníkem úřadu jmenována výběrová komise.

Komise je zpravidla tvořena:

 • vedoucím oddělení, do jehož týmu se nový kolega vybírá
 • vedoucím příslušného odboru
 • personalistou
 • u klíčových a vedoucích pozic bývá členem komise vedoucí personálního oddělení popřípadě i tajemník

Komise posoudí Vámi zaslanou přihlášku a související dokumenty a rozhodne, zda přihlášení uchazeči

 • splňují předpoklady stanovené zákonem
 • splňují další požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení
 • předložili řádně vyplněnou přihlášku
 • předložili další požadované doklady.

Pokud nenastanou důvody, pro které je nutno přihlášku vyřadit,  je uchazeč zařazen do výběrového řízení.

Výběrová komise může vybrat nejvhodnějšího uchazeče na základě předložených materiálů nebo je uchazeč pozván k osobnímu pohovoru.

Po ukončení pohovorů se všemi uchazeči

 • zpracuje komise zprávu o průběhu výběrového řízení
 • doporučí tajemníkovi nejvhodnějšího uchazeče
 • popř. i nedoporučí nikoho z uchazečů

Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím tajemníka. Po ukončení výběrového řízení jsou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení. Vybraný uchazeč je informován zpravidla telefonicky. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, jsou písemně vyrozuměni o jeho výsledku a jsou jim současně doporučenou zásilkou vráceny přílohy, které byly součástí jejich přihlášky do výběrového řízení.

Uchazečům je na požádání umožněno nahlédnout do závěrečné zprávy výběrové komise. Bližší informace o této možnosti obdrží uchazeči ve sdělení o výsledku výběrového řízení.

 

POZOR – kdy nelze přihlášku zařadit do výběrového řízení

 • Přihláška spolu s požadovanými přílohami není doručena včas nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení – do podatelny úřadu osobně nebo poštou.

Přihláška je neúplná, tj. chybí-li v ní některý z požadovaných údajů nebo chybí-li některá z požadovaných příloh.

VOLNÁ MÍSTA

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

pro vedoucí

Přihlášku lze podat poštou nebo osobně na podatelně.

Kontakt

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí  2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Úřad se nachází jen pár kroků od stanic metra linky B – Hůrka a Nové Butovice. V blízkosti je poliklinika, pestrá paleta obchodů a restaurací. Pro zaměstnance je možnost parkování v podzemních prostorách radnice.

Kontaktujte naše personalisty

 

Jana Moravcová

tel.: 235 011 236  |  e-mail: moravcovaj@praha13.cz

Bc. Eliška Vincencová

tel.: 235 011 205  |  e-mail: vincencovae@praha13.cz