Vítejte na kariérních stránkách

městské části Praha 6

MČ Praha 6 tvoří svou rozlohou i počtem obyvatel rovnou desetinu hlavního města Prahy. A to není málo. K zajištění potřeb svých občanů jsme tu především my – radnice Prahy 6. Naším cílem je zajištění vysokého standardu poskytovaných služeb odpovídajících současným požadavkům na moderní úřad, s důrazem na elektronizaci procesů a komunikaci prostřednictvím moderních technologií. Chceme být profesionální radnicí se službami pro širokou veřejnost nejen z Prahy 6, ale i místem, kde občané dokáží rychle a efektivně vyřešit své požadavky.
Radnice MČ Praha 6 prošla před 10 lety rozsáhlou rekonstrukcí budovy na sídlo moderního úřadu. Při vstupu do budovy uvítá návštěvníky celoplošně otevřená a zpřístupněná dvorana, kde jsou občané směrováni k místu vyřízení svých požadavků, zodpovídány jejich dotazy informační povahy a k dispozici jsou i služby pokladny, podatelny, ověřování, kopírování a kontaktní místo CzechPoint. Uspořádání jednotlivých odborů v patrech radnice bylo realizováno s ohledem na frekvenci návštěvnosti občanů, tj. nejčastěji požadované služby jsou zajišťovány v nižších patrech.

Co nabízíme?

 

 • Nejen profesní, ale také osobní rozvoj
 • Stabilitu a finanční jistotu
 • Kolektiv zaměstnanců se snažíme vytvářet nejen z mladých, inovativních uchazečů, ale i dlouholetých odborníků v dané profesi
 • Snahou je i slaďování pracovního a soukromého života, kdy především mladší generaci vyhovuje zavedená pružná pracovní doba
 • Umožňujeme i získat nebo prohlubovat znalosti cizích jazyků
 • Jsme vstřícní ke zvyšování kvalifikace

A dále…

 

 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny zdravotního volna (sick days) + další dny volna dle kolektivní smlouvy
 • stravenky v hodnotě 100 Kč
 • příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek při životních a pracovních jubileích
 • možnost rekreace ve vlastním zařízení na Živohošti
 • v 5. patře odpočinková zóna s možností občerstvení (automat na jídlo, na kávu aj.) a terasou

Staň se jedním z nás!

Jak probíhá výběrové řízení

Ke každému výběrovému řízení jmenuje tajemník úřadu výběrovou komisi.

Výběrová komise, která posuzuje uchazeče přihlášené do výběrového řízení

 • na funkci vedoucího odboru, je 7členná; předsedou je tajemník úřadu, členové komise jsou zpravidla členové Rady MČ Praha 6 a vedoucí úředníci;
 • na funkci vedoucího oddělení, je 5členná; předsedou je vždy vedoucí příslušného odboru;
 • k přijetí do pracovního poměru úředníka, je 3členná; předsedou je vždy vedoucí příslušného odboru.

Výběrová komise nejprve posoudí, zda jednotliví uchazeči předložili úplnou přihlášku a doklady v souladu se zákonem a splňují předpoklady uvedené v oznámení o výběrovém řízení. Dále posuzuje předložené materiály, je-li to nutné k posouzení, pozve uchazeče k osobnímu jednání. O posouzení uchazečů vyhotovuje výběrová komise písemnou zprávu a doporučuje tajemníkovi úřadu nejvhodnějšího uchazeče, případně nedoporučí nikoho z uchazečů.

Výběrové řízení je ukončeno rozhodnutím tajemníka. Úspěšný uchazeč je informován personálním oddělením zpravidla telefonicky. Neúspěšní uchazeči jsou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně a současně je jim doporučenou zásilkou vrácena přihláška vč. zaslaných příloh. Na požádání je uchazečům umožněno nahlédnout do zprávy výběrové komise.

Při nástupu se o Vás postaráme

Pro snazší adaptaci na nové pracovní prostředí zajišťujeme vstupní seznámení se základními vnitřními předpisy a také programy potřebnými k výkonu vámi zajišťované agendy.

Jsme také vzdělávací institucí, což nám umožňuje naplňovat povinné vzdělávání i vlastními silami, a to prezenční formou (školení v zasedací místnosti radnice), nebo formou e-learningu (zaměstnanec absolvuje školení na vlastním pracovišti prostřednictvím svého PC).

Naše ocenění

2016 – udělení stříbrného stupně Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě (certifikát ISO 9001 od roku 2013)

2017 – „Přívětivý úřad“ – 2. místo v Praze

2018 – „Přívětivý úřad“ – 2. místo v Praze

2019 – „Zlatý erb – nejlepší webové stránky města“ – 3. místo

Kontakt

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 23

160 52 Praha 6

 

Kontakt na personální oddělení

Tel.: 220 189 350 nebo 220 189 352