Vyberte stránku

makej mezi moraváky

Vítejte na kariérních stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které vám pomohou nahlédnout do pracovního života našich zaměstnanců a kultury úřadu. Poznejte nás jako perspektivního zaměstnavatele, stabilní a spolehlivou instituci, která otevřeně a vstřícně komunikuje s občany a mezi sebou navzájem.

Čím se zabýváme

Krajský úřad Jihomoravského kraje spravuje tu část naší země, která je pro většinu zaměstnanců srdcovou záležitostí – Jihomoravský kraj. Prostřednictvím našich odborníků pečujeme o 1,2 mil obyvatel a podporujeme například zdravotnická zařízení, sociální zařízení a dopravní infrastrukturu.

Dále se staráme o rozvoj obcí a měst o ochranu ekosystému i lidových tradic. Se stejnou pílí budujeme vztahy s jinými kraji u nás i v zahraničí. Podporujeme kulturní i sportovní rozvoj občanů. Zároveň jsme také hrdým zaměstnavatelem, pro náš kraj pracuje více než 750 zaměstnanců, a to jak v budovách v Brně na Žerotínově náměstí, v ulicích Kounicova a na Cejlu, tak i v Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě.

Jak to u nás vypadá

Benefity

5 týdnů dovolené

Karta Edenred
Benefits Card 6000 Kč/rok

Pružná pracovní doba​​​​​​​

Příspěvek při životních
a pracovních jubileích

Sick Days – 3 dny placeného zdravotního volna

Penzijní připojištění
1000 Kč/měsíc

Firemní mateřská škola

Široká nabídka vzdělávání

Stravenky
v hodnotě 130 Kč

Home office

Příspěvek na kulturní akce (divadla, festivaly)

Celoúřadové neformální akce (fotografie z akcí)

Výběrová řízení

Přidejte se k nám!

Informace pro uchazeče

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se volná pracovní místa na pozice úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje (s výjimkou volných pracovních míst, u kterých se sjednává pracovní poměr na dobu určitou např. z důvodu zástupu za mateřskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost apod.) obsazují pouze výběrovým řízením.

 

Výběrové řízení na každé volné pracovní místo úředníka, u kterého bude pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou nebo vznikne jmenováním, vyhlašuje ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to:

  • na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje v tištěné podobě,
  • na internetové stránce Krajského úřadu JMK

Přihláška do výběrového řízení se v případě zájmu zasílá na konkrétní vypsané výběrové řízení poštou nebo předává v podatelně krajského úřadu, případně prostřednictvím datové schrány (ID x2pbqzq; max. velikost datové zprávy 20 MB.)

Uchazeč/ka, který/á se hlásí na některé inzerované pracovní místo musí splňovat předpoklady a požadavky stanovené pro dané výběrové řízení ke dni podání přihlášky. Současně je nutné, aby uchazeč/ka zaslal/a společně s přihláškou všechny náležitosti podle vypsaného oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Žádosti o zaměstnání, které nebudou konkrétně reagovat na některé ze zveřejněných výběrových řízení, budou oddělením personálním odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje vráceny odesílatelům.

Dokumenty k výběrovému řízení ke stažení

Kdo dokládá prohlášení?
  • Přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971
  • V souladu s ustanovením § 4 , odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Kdo dokládá osvědčení?

Přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971

V souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Kdo dokládá čestné prohlášení?

Přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971.

V souladu s ustanovením § 4 , odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Kdo dokládá lustrační osvědčení?

Přikládá se pouze k přihlášce do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka a nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971.

V souladu s ustanovením § 4, odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Výsledek výběrového řízení

Po uzavření výběrového řízení bude uchazečům zasláno písemné vyrozumění o jeho výsledku. V průběhu výběrového řízení informujeme o termínech pohovorů, testování vybraných uchazečů nebo případných změnách v organizaci výběrového řízení.

Pokud jste neobdrželi žádnou informaci, výběrové řízení stále probíhá.

Mentoring nových zaměstnanců

Do vody vhozeni nebudete!

V podmínkách Krajského úřadu JMK probíhá mentoring zpravidla po dobu 3 měsíců. Mentor doplňuje zaměstnanci potřebné informace a pomáhá s jeho začleněním do pracovního týmu, s orientací na úřadě, organizační kulturou, směrnicích a v dalších oblastech, se kterými se zaměstnanec setkává v průběhu výkonu práce.

Co říkají naši zaměstnanci

Ing. Veronika Telehuz

marketingová pracovnice

Podílíme se na kampaních, které mají velmi široký záběr. Od propagace různých kulturních akcí Jihomoravského kraje, podpory sociálních a jiných témat, informování veřejnosti o aktuálním dění a mnoho dalšího.

PhDr. Foltín Pavol

referent zahraničních vztahů

Jihomoravský kraj má exklusivní polohu v rámci Evropy, máme blízko do řady hlavních měst zemí Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska, Německa. Mojí prací je cestovat takřka po celém světě, prezentovat náš kraj a jednat s různými kulturami, společnostmi a náboženstvími. To s sebou samozřejmě přináší i důkladnou přípravu a já si velmi vážím komfortu a podmínek, které k mé práci mám. Od pracovního prostoru, techniky přes školení, možnosti až po reprezentativní budovu a perfektní zázemí, kde mohu své zahraniční hosty přijímat.

Mgr. Věra Mikysková

právnička odboru kancelář ředitele

Na své pracovní pozici jsem velice spokojena. Moje práce není vůbec monotónní a naopak mám možnost se věnovat velmi široké škále právní agendy – a to jak přímo svou činností či skrze konzultace s ostatními kolegyněmi. A pracovat v tak nádherné historické budově, to se jen tak někomu nepoštěstí!

Mgr. Alena Novotná, DiS.

vedoucí oddělení na odboru sociálních věcí

Prostřednictvím práce pro Jihomoravský kraj mohu pomáhat s podporou lidí v obtížných životních situacích a podílet se na rozvoji kvalitních sociálních služeb pro všechny, kdo je potřebují. Jsem součástí týmu lidí, kteří pracují ve prospěch svých spoluobčanů.

Ing. Josef Jančálek

referent ochrany přírody a krajiny

Jižní Morava je regionem kouzelným a specifickým v mnoha ohledech, a to nejen v měřítku regionálním, ale také celorepublikovém. Tento příměr platí také pro oblast životního prostředí, což je dáno především geografickou polohou tohoto regionu. Spousta vzácných či dokonce zvláště chráněných druhů se v rámci naší republiky nachází jen a pouze zde a mimo hranice tohoto regionu byste je hledali marně. Popsat některé z přírodních fenoménů, ať už by se jednalo o prosluněné lokality stepních strání se specifickou flórou i faunou či neobyčejnou biologickou rozmanitost unikátních lužních lesů situovaných v nivě řeky Moravy a Dyje, by vydalo na několik samostatných publikací či odborných studií. Tak moc je území jižní Moravy z pohledu ochrany přírody jedinečné a významné. Jsem rád, že jsem mohl některé z těchto přírodních fenoménů blíže poznat díky práci na krajském úřadě.

Ing. Tomáš Podborský

vedoucí oddělení na odboru dopravy

V roce 2005 jsem dostal šanci být zaměstnán u Jihomoravského kraje. Stále zde pracuji v oblasti dopravy ve skvělém kolektivu. Baví mě dělat práci, která je zodpovědná, dává smysl a je užitečná.

Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání zaměstnanců

Pro naše zaměstnance zajišťujeme nejrůznější odborná, rozvojová a bonusová školení. Zaměřujeme se na aktuální témata v odborné oblasti, která zvyšují erudovanost našich zaměstnanců. V nabídce pro zaměstnance máme také výuku cizích jazyků a e-learningové vzdělávání. Naši úředníci mají zaručených 18 dní vzdělávání v průběhu 3 let. Vzdělávání probíhá vždy v pracovní době a je hrazeno zaměstnavatelem.

Mentoring pro nováčky

Během adaptační doby mají noví zaměstnanci k ruce parťáka – mentora, který jim pomáhá s rychlejší orientací v pracovní agendě a systémech, seznámením s pracovištěm, kolegy a kolegyněmi, aby celá adaptace byla bezproblémová a noví zaměstnanci měli možnost se kdykoliv poradit či zeptat.

Speciální rozvoj klíčových zaměstnanců

Klíčovým zaměstnancům nabízíme rozmanitý program na podporu posílení jejich dovedností, angažovanosti, spolupráce a motivace. Během workshopů získávají praktické znalosti, které jsou přínosem nejen pro pracovní, ale i osobní život. Zároveň se propojí s dalšími kolegy z Jihomoravského kraje. Benefitem programu je individuální koučování, při kterém se zaměřujeme přímo na témata, která jsou pro klíčové zaměstnance aktuální a posouvají je k řešení.

Efektivní leadership

Vedoucí úředníci mají jedinečnou možnost posouvat se v úvahách, jak motivovat své podřízené, jak s nimi komuniko­vat v tíživých a nestandardních situacích i jak se stát vzorem a přiroze­ným lídrem pro ostatní. Program je sestavený tak, aby posílil a rozvíjel vedoucí roli na pracovišti skrze analýzu leadershipových rolí, koučování, výcviku v základech manažerského koučování anebo rozvojového testování. Program přizpůsobujeme potřebám vedoucích a také jejich časovým mož­nostem.

Studentské stáže

Jihomoravský kraj poskytuje možnost získat pracovní zkušenost již během studia studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol absolvováním bezplatné stáže.

Informace pro zájemce o stáž

V případě zájmu o absolvování stáže na našem úřadě zašlete strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: dostalova.petra@jmk.cz, do předmětu e-mailu uveďte „stáž“ a přiložte vyplněný Formulář žádosti o stáž.

Na základě projednání a souhlasu příslušného odboru s absolvováním stáže uzavírá Jihomoravský kraj se vzdělávací institucí smlouvu.

Pro nástup studenta na stáž je tedy podmínkou uzavřený smluvní vztah mezi JMK, vzdělávací institucí a studentem. S některými vysokými školami má JMK uzavřenou rámcovou smlouvu, v tomto případě postačí schválený Protokol o přijetí studenta na stáž.

Student je při nástupu na stáž seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po dobu trvání stáže má k dispozici pracovníka, který se mu odborně věnuje. Studentovi po absolvování stáže vystavujeme hodnocení a v rámci zpětné vazby obdrží student k vyplnění dotazník o spokojenosti průběhu stáže.

Společenská odpovědnost

Jsme institucí, která jako celek přispívá v rámci zavedení principů společenské odpovědnosti (CSR) i k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.

Naši zaměstnanci se mají možnost zapojovat do neformálních a vedením podporovaných aktivit jako například:

rozbalit příklady

kampaně Kraj bez plastu, akce Ukliďme Česko a výjezdových akcí zaměřených na lesní pedagogiku, férových snídaní s fairtrade a regionálními výrobky, Sportovního dne, Dne radosti, Setkání maminek na MD a RD, akce Do práce na kole, Avon běhu proti rakovině, finančních sbírek v rámci velikonočních a vánočních jarmarků či e-Dobrostánku s výrobky zaměstnanců, sbírek komodit (potravinová sbírka, celoroční sbírka šatstva, sbírka potřeb pro Family pointy), zajištění provozu krizové linky, různých dobrovolnických činností (aktuálně pomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních nebo šití roušek pro potřeby obcí Jihomoravského kraje).

Na ochraně životního prostředí se aktivně podílíme dodržováním Enviromentálního desatera zaměstnance.

Environmentální desatero zaměstnance

1. Šetřím s kancelářskými potřebami
Při výkonu svých činností jich používám vždy jen potřebné množství.

2. Šetřím papírem
Využívám přednostně prostředků elektronické komunikace, netisknu zbytečně, využívám oboustranný tisk, používám pokud je to možné recyklovaný papír.

3. Třídím odpady
K tomuto účelu využívám sběrné nádoby na papír, sklo a plasty, které jsou mi v budově KrÚ JMK k dispozici.

4. Předměty používám opakovaně
Snažím se tím minimalizovat produkované množství odpadu. Doplňuji náhradní náplně. Opakovaně používám euro obaly, šanony apod.

5. Neplýtvám vodou, teplem ani elektřinou
Teplotu v kancelářích budovy KrÚ JMK reguluji podle své potřeby.

6. Nesvítím zbytečně
Počítače, tiskárny a kopírky přepínám do úsporného režimu, při odchodu z práce je vypínám.

7. Volím nejvhodnější dopravní prostředek
Při pohybu v rámci své pracovní činnosti využívám v rámci města Brna především městské hromadné dopravy nebo chodím pěšky. Při služebních cestách vždy zvažuji vhodný dopravní prostředek a to s přihlédnutím ke všem aspektům služební cesty.

8. Sleduji novinky
V oblasti legislativy o ochraně životního prostředí a možnosti jeho ochrany využívám při provozu svého pracoviště.

9. Vzdělávám se
Průběžně se účastním vzdělávacích akcí z oblasti legislativy životního prostředí v rámci možností a nabídek zaměstnavatele.

10. Pomáhám ostatním
Komunikuji se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně a pozitivnímu působení na životní prostředí.

Galerie

Máte dotaz? Obraťte se na naše personální oddělení!

www.jmk.cz

kariera@jmk.cz

Ing. Radka Kovářová

Telefon: 541 651 246
E-mail: kovarova.radka@jmk.cz

Mgr. Martina Kučerová

Telefon: 541 651 230
E-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Bc. Petra Skokanová Abrhámová

Telefon: 541 651 224
E-mail: skokanova.petra@jmk.cz

Ing. Radka Kovářová

Telefon: 541 651 246
E-mail: kovarova.radka@jmk.cz

Mgr. Martina Kučerová

Telefon: 541 651 230
E-mail: kucerova.martina@jmk.cz

Bc. Petra Skokanová Abrhámová

Telefon: 541 651 224
E-mail: skokanova.petra@jmk.cz

Kde sídlíme

Hlavní budova

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed

Další pracoviště

  • v sousední budově Žerotínovo nám. 1 (jde o bývalé sídlo Moravské zemské knihovny),
  • v Brně se dále nacházíme v ulicích Cejl 73 a Kounicova 13,
  • na detašovaném pracovišti Odboru dopravy v Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě,
  • na detašovaném pracovišti Odboru životního prostředí v Hodoníně a Znojmě,
  • na detašovaném pracovišti Odboru kontrolního a právního v Hodoníně.