none

Krajský úřad Pardubického kraje hledá posilu do svého týmu

Vedoucí oddělení hospodářské správy

Přečtěte si informace… Zavolejte nám Pomůžeme vám s přihláškou…

Platová třída

12.

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Lhůta pro podání přihlášky

31. 8. 2020

Termín nástupu

dohodou

Odbor

kancelář ředitele

Místo výkonu práce

Krajský úřad Pardubického kraje

Více informací o pozici

Charakteristika činnosti

 • Řízení, organizace a kontrola činností zabezpečovaných oddělením hospodářské správy
 • Komplexní zajištění správy a údržby budov a majetku, ostrahy objektů
 • Řízení úseku autoprovozu
 • Koordinace, kontrola a výběr nakupovaných služeb souvisejících s činností OHS

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání technického, příp. ekonomického směru výhodou
 • Samostatnost a tvůrčí přístup ke koncepční práci oddělení
 • Praxe s řízením pracovního kolektivu, morální vyspělost
 • Znalost právních předpisů týkajících se vykonávané činnosti
 • Znalost práce na PC – MS Excel, Word, Power Point
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost spolupráce, organizace, flexibilita

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

w

Proberte s námi vaše možnosti osobně - zavolejte nám!

 

Bc. Marcela Brothánková

Tel.: 466 026 191

Mob.: 774 646 030

Čím vás potěšíme

Budete se podílet na rozvoji Pardubického kraje

Budete součástí stabilního týmu a zaměstnavatele

Vzdělávání a rozvoj s profesionály

Přátelský pracovní kolektiv

Z

Možnost průběžného vzdělávání

Z

5 týdnů dovolené

Z

Stravenky

Z

Možnost čerpání z benefitní karty: Příspěvek na sport, kulturu, rekondiční a rehabilitační služby…

Z

Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Z

Společenské akce

Z

Peněžní dar při pracovním výročí

Z

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění

Z

Zdravotní volno, tzv. sick days

Z

Příspěvek na dětskou rekreaci

Z

Nenávratná sociální výpomoc

Z

Pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené po celou dobu možnost vzdělávání z domova e-learningovou formou

Jak podat přihlášku

Přihlášku do výběrového řízení včetně vyžadovaných dokladů lze podat písemně na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje

Náležitosti písemné přihlášky

 • Přesné označení výběrového řízení
 • Jméno, příjmení a titul uchazeče
 • Datum a místo narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Místo trvalého pobytu uchazeče
 • Telefonní kontakt
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • Datum a podpis uchazeče

Doklady, které je potřeba připojit k přihlášce

 • Profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení) (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971)
 • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1.12.1971)
w

Proberte s námi vaše možnosti osobně - zavolejte nám!

 

Bc. Marcela Brothánková

Tel.: 466 026 191

Mob.: 774 646 030

Doba do termínu podání přihlášky

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Podatelna

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

provozní doba:

Po 7:00 – 17:00
Út 7:00 – 15:30
St 7:00 – 17:00
Čt 7:00 – 15:30
7:00 – 14:30

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.