Kariéra

Výhodou úřadů je, že díky zaměření na kvalitu a vzdělávání, se také velmi intenzivně věnují tzv. talent managementu. Ten má za cíl individuálně pomoci jednotlivcům v kariérním i osobnostním růstu. Pomáhá např. určit si kariérní směr, silné/slabé stránky atd. To nejdůležitější však je, že zaměstnanec není pouze “jednou z položek”, ale zaměstnavatel s ním pracuje individuálně dle jeho životní situace a potřeb.

Vyhovuje vám individuální přístup a systematický rozvoj kariéry? Na úřadech s tím můžete počítat!

Talent management v praxi

Talent management se nejčastěji realizuje prostřednictvím tří na sebe navazujících etap.

“Moje hodnota”

Cílem úvodní aktivity „Moje hodnota“ je:

  • Stanovit si osobnostní profil
  • Pomoci se zorientovat se v osobních hodnotách a směřování
  • Získat další podněty pro seberozvoj
  • Připravit se na roli v talent programu (viz následující krok)

Součástí aktivity „Moje hodnota“ je, např.:

  • Vyhodnocení testu „Kariérové kotvy“
  • Vyhodnocení testu „Stylu učení“

“Talent program”

Talent program je nejčastěji dvouletý rozvojový program:

  • Podporující skupinovou dynamiku, individuální potřeby a rozvojové směřování
  • Propojující přínos jednotlivých skupin (společné best practice workshopy)
  • Obsahující kombinaci různých rozvojových metod (školení, workshopy, koučování, mentoring)

Talent program – manažer se skládá z programů na rozvoj manažerských dovedností, soft skills (komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, timemanagement, stressmanagement) a programů na rozvoj týmové spolupráce (teambuilding).

Talent program – specialista se skládá z programů na rozvoj odborných znalostí, soft skills (komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, lektorské dovednosti timemanagement, stressmanagement) a také programů na rozvoj týmové spolupráce (teambuilding).

“Můj závazek”

Aktivita „Můj závazek“ obsahuje závěrečné shrnutí úsilí a úspěchu účastníků v průběhu Talent programu a závěrečné ocenění účastníků programu.