Kvalita

Kvalitu ve veřejné správě tvoří hlavně jednotliví zaměstnanci. Na nich záleží, zda bude občan spokojen s vyřízením svého požadavku či nikoliv. Proto kromě znalosti všech informací, které vedou k vyřešení požadavků občanů (Vzdělávání ve veřejné správě), ovládá kvalitní úředník také komunikační dovednosti a s lidským přístupem jedná se svými “klienty”. Záleží i na dalších faktorech, jako je např. rychlost vyřízení požadavku nebo jednoduchost postupu. Ke zkvalitnění služeb veřejné správy došlo např. zavedením datových schránek, díky kterým můžeme některé požadavky vyřídit online z pohodlí domova. Záměr zjednodušovat postupy a umožnit občanům komunikovat s úřadem online je jistě směr, kterým se veřejná správa ve 21. století vydává.

Ke zkvalitnění služeb veřejné správy pomáhá svými náměty každý úředník. Cítíte potenciál, kam by se veřejná správa mohla posunout? Zkuste se podívat “dovnitř” úřadu a pobavte se s personalistou!

Ty správné hodnoty

Každý úředník, který svou pozicí reprezentuje nejen své bydliště, ale i stát, musí dbát na morálku, etiku a hodnoty společnosti. S odpovědností přistupovat ke každé záležitosti, která je mu svěřena a dodržovat zákony. Ve výsledku je vždy cílem poskytnout kvalitní službu občanům.

Ukázky kvality v praxi

Abychom nemluvili jen v obecné rovině, podívejte se na ukázky kvality v praxi.

Komunikace

Mobilní a webové aplikace

Participace občanů

Webové stránky

Přístupnost úřadů

Transparentnost

Řízení kvality

Hodnocení kvality

Národní cena kvality České republiky je udělována nepřetržitě od roku 1995 a představuje nejpropracovanější a nejsofistikovanější systém externího hodnocení organizací (podnikatelského i veřejného sektoru). Kvalita se týká každého zaměstnance ve veřejné správě i toho, který nebývá na titulcích zpráv či slavnostních předáváních cen. Cenu kvality ve veřejné správě zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.