Seznamte se s veřejnou správou

V moderní demokratické společnosti se vytvořil systém veřejné správy, který se člení na státní správu, samosprávu a „ostatní“ veřejnou správu. My se budeme hlavně zabývat územní samosprávou, do které spadají městské (obecní) úřady, magistráty a krajské úřady, na které se v e-zaměstnání zaměřujeme. Kromě daného regionu jsou samosprávné orgány také zřizovatelem organizací jako jsou školy, sociální ústavy, muzea, divadla,…

Jak vypadá organizační struktura úřadu?

Kvalita

Kvalitu ve veřejné správě tvoří hlavně jednotliví zaměstnanci. Na nich záleží, zda bude občan spokojen s vyřízením svého požadavku či nikoliv. Proto kromě znalostí všech informací, které vedou k vyřešení požadavků občanů (Vzdělávání ve veřejné správě), ovládá kvalitní úředník také komunikační dovednosti a s lidským přístupem jedná se svými “klienty”. Záleží i na dalších faktorech, jako je např. rychlost vyřízení požadavku nebo jednoduchost postupu. Ke zkvalitnění služeb veřejné správy došlo např. zavedením datových schránek, díky kterým můžeme některé požadavky vyřídit online z pohodlí domova. Záměr zjednodušovat postupy a umožnit občanům komunikovat s úřadem online je jistě směr, kterým se veřejná správa ve 21. století vydává.

Vzdělávání

Aby občané dostávali kvalitní službu, musí mít úředník aktuální odborné znalosti. Proto úřady poskytují svým úředníkům celých 18 dní vzdělávání v průběhu 3 let. Díky tomu umožňuje práce úředníka nejen profesní, ale také osobní rozvoj. Další výhodou je, že za vzdělávání nic neplatíte. Vše hradí zaměstnavatel a navíc probíhá v průběhu pracovní doby, takže nemusíte mít strach, že byste trávili víkendy na školeních.

Kariéra

Výhodou úřadů je, že díky zaměření na kvalitu a vzdělávání, se také velmi intenzivně věnují tzv. talent managementu. Ten má za cíl individuálně pomoci jednotlivcům v kariérním i osobnostním růstu. Pomáhá např. určit si kariérní směr, silné/slabé stránky atd. To nejdůležitější však je, že zaměstnanec není pouze “jednou z položek”, ale zaměstnavatel s ním pracuje individuálně dle jeho životní situace a potřeb.

Odměny a benefity

Když se hlásíte do výběrového řízení, znáte platovou třídu, do které je daná pracovní pozice zařazena. Výpočet platového stupně záleží na dosavadní praxi, která se dá započíst v rámci daného druhu práce. Nemusíte mít obavy, že by vám personalisté nezapočítali nic. Protože i praxe mimo daný druh práce, péče o dítě, výkon vojenské služby a další se započítává, i když jen poměrnou částí. Rovněž záleží na jednotlivých zaměstnavatelích, jak přistupují k hodnocení svých zaměstnanců a jak hodnocení mají provázáno na odměňování (ať již finanční či nefinanční). Veřejná správa navíc nabízí velmi zajímavé možnosti benefitů nad rámec “tabulek”.