Vzdělávání

Aby občané dostávali kvalitní službu, musí mít úředník aktuální odborné znalosti. Proto úřady poskytují svým úředníkům celých 18 dní vzdělávání v průběhu 3 let. Díky tomu umožňuje práce úředníka nejen profesní, ale také osobní rozvoj. Další výhodou je, že za vzdělávání nic neplatíte. Vše hradí zaměstnavatel a navíc probíhá v průběhu pracovní doby, takže nemusíte mít strach, že byste trávili víkendy na školeních.

Chcete pracovat na svém osobním a profesním rozvoji? Možná je práce na úřadě to správné místo!

Systém vzdělávání

Aby vzdělávání mělo “hlavu a patu”, skládá se z následujících základních pilířů:

  • Vstupní vzdělávání
  • Průběžné vzdělávání
  • Zvláštní odborná způsobilost (pouze pro určitou skupinu úředníků se zaměřením na správní činnosti)
  • Vzdělávání vedoucích (pro vedoucí úředníky)

Vstupní vzdělávání

Je prvním stupněm v rámci profesního vzdělávání úředníků, abyste si ujasnili, jak je vše nastaveno a kde hledat potřebné informace.

Stalo se vám někdy, že jste si nevěděli s něčím rady a neměli jste se na koho obrátit nebo jste nechtěli ostatní “otravovat”? Tady se vám to nestane. Hned na začátku dostanete všechny informace systematicky k dispozici.

Průběžné vzdělávání

V dnešní době se téměř všechny obory posouvají velmi rychle dopředu. Jakým způsobem tedy získávat aktuální informace s dostatečnou mírou proškolení? Přesně k tomu slouží průběžné vzdělávání. Pomáhá prohlubovat a “aktualizovat” znalosti nejen ve správních činnostech potřebné k práci, ale také např. v cizích jazycích a počítačových nebo měkkých dovednostech.

Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)

Pokud zaměstnanec vykonává správní činnost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., tak se na něj bude vztahovat zvláštní odborná způsobilost, která je potřebná k výkonu dané správní činnosti.

ZOZ se skládá ze dvou částí – obecné a zvláštní. Smyslem je ukázat, že danou problematiku (dle výkonu práce) skutečně ovládáte. Důležitá však není samotná zkouška, ale příprava na ni. V průběhu tohoto vzdělávání se totiž stanete profesionály na danou problematiku – a to vše hradí zaměstnavatel -, abyste si byli v práci jistí, spokojenější a dokázali poskytnout kvalitní službu.