Kariérní stránky

Úřadu městské části Praha 5


Praha 5 – moderní vizitka metropole

Přidejte se k nám!

Úřad městské části Praha 5 je přátelskou, transparentní a efektivní organizací, jež má motivované a vzdělané zaměstnance, kteří usilují o zvyšování kvality služeb a profesionální práci pro spokojenost občanů.

Na našich kariérních stránkách naleznete přehled aktuálních volných pracovních pozic, řadu informací ke způsobu jejich obsazování, ale také informace o podmínkách a benefitech, které zaměstnancům a zaměstnankyním Úřad městské části Praha 5 poskytuje.

Zaujala Vás možnost podílet se na správě a rozvoji Úřadu městské části Prahy 5? Pak hledáme právě Vás, nové kolegy a kolegyně, s odbornou praxí i bez pracovních zkušeností, ale zcela jistě se zájmem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Nabízíme Vám uplatnění nejen v oborech, které mají přímý vliv na život našich spoluobčanů, jako je například oblast výstavby a územního plánování, ochrany životního prostředí, bydlení, sociálních služeb a zdravotnictví, školství, dopravy a mnoha dalších, ale také při zajišťování podpůrných činností důležitých pro vnitřní chod Úřadu městské části Praha 5.

Chceme být moderní respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu. Naše služba je dostupná pro všechny v otevřeném a přátelském místě.

Benefity, které potěší i rozvíjí

Pružná pracovní doba

5 týdnů dovolené

5 dnů sick days

Karta Multisport

Karta Flexi Pass Card

Stravenky v hodnotě 100 Kč

Příspěvek na penzijní spoření a penzijní připojištění

Podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy

Máte otázky k výběrovým řízením?

Agendu výběrových řízení má na starosti Mgr. Jana Klímová, oddělení personální a mzdové, která Vám ráda odpoví na otázky k volným pracovním pozicím.

tel.:  +420 257 000 987 | e-mail: jana.klimova@praha5.cz | Štefánikova 13,15, 150 22 Praha 5

 

 • Jak se mohu přihlásit do výběrového řízení?
 • Jaké musím mít vzdělání?
 • Mohou se na volná pracovní místa hlásit i uchazeči bez praxe např. absolventi škol?
 • Mohu se hlásit na více vypsaných pozic? Za jakých podmínek?
 • Opravdu musím doložit všechny požadované dokumenty? Copak nestačí pouze kopie?
 • Kam mohu přihlášku doručit?
 • Jak probíhá výběrové řízení (pohovor)?
 • Vedete si databázi uchazečů o zaměstnání?

Máte otázky k nástupu?

Personální agendu spojenou s nástupem a s adaptačním procesem nových zaměstnanců má na starosti Otakar Dymák, oddělní personální a mzdové, který Vám rád zodpoví otázky spojené s nástupem.

Tel.: +420 257 000 806 | e-mail: otakar.dymak@praha5.cz | Štefánikova 13,15, 150 22 Praha 5

 

 • Jak bude vypadat můj první/nástupní den?
 • Zaučí mě někdo? Máte na úřadu adaptační proces?
 • Kdy a jaké vzdělávání budu muset absolvovat?
Vzdělávání, rozvoj a zvyšování kvalifikace

Zaměstnancům a zaměstnankyním Úřadu městské části Praha 5 nabízíme široké možnosti dalšího vzdělávání. Kurzy a školení se zaměřují nejen na povinné vzdělávání (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění) jako je vstupní školení pro nové zaměstnance, vzdělávání vedoucích úředníků, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, ale je možné navštívit semináře zaměřené na právní předpisy, psychosociální dovednosti, počítačové kurzy a další. Našim zaměstnancům poskytujeme možnost vzdělávat se formou e-learningových kurzů. Kurzy se konají v prostorách úřadu nebo ve Vzdělávací a informační centrum Praha 5 (sídlo Praha 5, Štefánikova 249/30, PSČ 150 00) a některé kurzy u externích dodavatelů.

Odměňování

Platové podmínky zaměstnanců územních samosprávných celků jsou určeny zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a dále dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Dle tohoto nařízení je zaměstnanec dále zařazen do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

Základní plat zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 je určen stupnicí platových tarifů, která má stanovených 16 platových tříd, přičemž každá platová třída zahrnuje 12 platových stupňů. Zaměstnanci jsou zařazeni do platového stupně a zároveň do příslušné platové třídy podle započitatelné praxe, kterou doloží (zápočtovým listem).  Podmínkou pro zařazení do příslušné platové třídy je splnění kvalifikačního předpokladu, tj. požadovaného vzdělávání.

Pracovní doba

Na většině pracovišť Úřadu městské části Praha 5 je zaveden režim pružné pracovní doby, při němž si zaměstnanci sami volí začátek a konec pracovní doby. Základní pracovní doba, po kterou jsou zaměstnanci povinni být na pracovišti, je stanovena od 9:00 do 14:30 hodin. V pružné části pracovní doby, stanovené v rozmezí od 7:00 do 9:00 a od 14:30 do 18:00 hodin, si zaměstnanci volí její začátek a konec. Na pracovištích poskytujících služby pro veřejnost (např. pracoviště s přepážkami) je stanovena odchylná pracovní doba. Informace o odchylné pracovní době je v těchto případech vždy obsažena v oznámení o výběrovém řízení. Práce z domova (nouzový stav, pilotní projekt). Pokud pracovní činnosti na dané pozici tuto formu výkonu práce umožňují, lze poskytnout zaměstnanci v odůvodněných případech práci z domova (COVID -19). Zkrácené pracovní úvazky umožňujeme zaměstnancům (pokud tomu nebrání provozní důvody) zejména s ohledem na potřebu zajistit péči o dítě nebo osobu blízkou.

Štefánikova 236/13, 246/15

Smíchovská radnice (jedná se o historickou neorenesanční budovu, která je od roku 1976 zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek). Více informací

nám. 14. října 1381/4

Preslova 5, Praha 5

Naše ocenění

Přátelské místo pro lidi s handicapem

w

Komunikační projekt roku

Studentské praxe

Úřad městské části Prahy 5 umožňuje výkon odborných praxí studujícím středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR. Studijní praxe je vždy bezplatná a je určena pouze těm studentům a studentkám, kde je na školách součástí studia a nezbytným doplněním řádného plnění vzdělávacího programu. Cílem praxe je nabytí teoretických a praktických zkušeností a získání odborných poznatků a přehledu o fungování Úřadu městské části Praha 5. Praxe je realizována vždy pouze na základě smlouvy sepsané Úřadem městské části Prahy 5.

Úřad Praha 5 je zde pro vás.