VÍTEJTE NA KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Přijďte mezi nás

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a většina zaměstnanců vykonává odborné činnosti v agendách veřejné správy.

Klademe důraz na kvalitní zapracování a začlenění nových zaměstnanců do kolektivu v rámci standardizovaného adaptačního procesu. Dbáme na průběžné vzdělávání a neustálé zvyšování znalostí a dovedností ve vykonávané agendě a očekáváme kvalitní výkon práce. U nás naleznete stabilitu a možnost profesního růstu, množství benefitů a pocit, že nám záleží na sladění Vašeho profesního a rodinného života, ke kterému přispívá práce v režimu pružného rozvržení pracovní doby.

Provádíme pravidelná dotazníková šetření spokojenosti zaměstnanců a pravidelná pracovní hodnocení všech zaměstnanců magistrátu, ale také „tmelící“ předvánoční společenská setkání s hudbou, tancem a rautem. Turnaje v bowlingu či střelbě z „opravdové“ pistole. Zveme zaměstnance do kina či na divadelní představení za zvýhodněné vstupné.

A jak tento odstavec ukončit?

Přijďte mezi nás…

Benefity

Dovolená v rozsahu 5 týdnů

4 dny tzv. „indispozičního volna“ ročně

Penzijní připojištění ve výši 700 Kč

Možnost využití služebního mobilního telefonního přístroje k soukromým účelům

Zvýhodněnou rekreaci ve vlastním rekreačním zařízení umístěném u Jiřetína pod Jedlovou

Stravenky

Příspěvky při životních a pracovních výročích

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

Možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

Přátelský kolektiv

Školení

Volná pracovní místa

 • Referent/referentka vodního hospodářství

  Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky vodního hospodářství. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 4.2. 2021. Více informací najdete zde.

 • Referent/referentka státní správy a samosprávy odboru školství a kultury

  Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky státní správy a samosprávy odboru školství a kultury. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 3.2. 2021. Více informací najdete zde.

 • Výběrové řízení na tajemníka Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí

  Město Benešov nad Ploučnicí vyhlásilo výběrové řízení na pozici tajemníka městského úřadu. Podrobnosti se dozvíte zde.

 • Centrum sociálních služeb - výběrové řízení na vedoucího ekonomického úseku

  Ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího ekonomického úseku - ekonom-rozpočtář.   Podmínky přihlášky do výběrového řízení: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie výhodou, znalost zákona o účetnictví (563/1991 Sb.), znalost zákona o rozpočtových pravidlech (250/2000 Sb.), znalost platné legislativy (například zák. 108/2006 Sb.), znalost vyhlášky k provedení sociálních služeb (505/2006 Sb.) výhodou, komunikační a řídící schopnosti, praxe v oblasti řízení většího kolektivu výhodou, zodpovědnost a spolehlivost, dobrá znalost MS Office, znalost programu Cygnus výhodou, řidičský průkaz výhodou. Nabízíme: plat v 11. platové třídě, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, možnost dalšího vzdělávání, nástup 1. 3. 2021 nebo podle dohody. Písemné přihlášky s životopisem a krátkým motivačním popisem zašlete do 5.2.2021 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení“ na ředitelství Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace – 28.října 1155/2, 405 02 Děčín 1 poštou nebo doneste osobně.Organizace si vymezuje právo nevybrat uchazeče a vyhlásit nové výběrové řízení.

 • Úředník/úřednice - referent/referentka sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátorů/kurátorek pro děti a mládež

  Tajemník magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa úředníků/úřednic - referentů/referentek sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátorů/kurátorek pro děti a mládež. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 27.1.2021. Podrobnosti najdete zde.

Pár slov od našeho vedení

Jaroslav Hrouda  |  primátor
Hledáme kvalitní zaměstnance, pro které nebude jejich práce jen pouhým zdrojem financí. Své místo si u nás najdou nejen zkušení odborníci, ale také schopní absolventi s chutí pracovat pro naše město a podílet se aktivně na jeho rozvoji. Děčín má velký potenciál, tak nám pomozte ho využít.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA  |  tajemník
Stabilita, jistota zaměstnání, podpora od kolegů při zapracování, podmínky pro osobní rozvoj, pružná pracovní doba, zajímavé benefity, to vše nabízí náš magistrát svým zaměstnancům. Vážíme si každého, kdo má zájem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Jak podat přihlášku

h

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení a titul
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Datum a podpis
i

K přihlášce připojte tyto doklady

 • Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením názvu výběrového řízení, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do konce data výběrového řízení nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí  1175/5
405 38 Děčín IV

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do dne ukončení výběrového řízení.

Kontakt

statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV
405 38

E-mail: posta@mmdecin.cz

Telefon: +420 412 593 111