VÍTEJTE NA KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Přijďte mezi nás

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a většina zaměstnanců vykonává odborné činnosti v agendách veřejné správy.

Klademe důraz na kvalitní zapracování a začlenění nových zaměstnanců do kolektivu v rámci standardizovaného adaptačního procesu. Dbáme na průběžné vzdělávání a neustálé zvyšování znalostí a dovedností ve vykonávané agendě a očekáváme kvalitní výkon práce. U nás naleznete stabilitu a možnost profesního růstu, množství benefitů a pocit, že nám záleží na sladění Vašeho profesního a rodinného života, ke kterému přispívá práce v režimu pružného rozvržení pracovní doby.

Provádíme pravidelná dotazníková šetření spokojenosti zaměstnanců a pravidelná pracovní hodnocení všech zaměstnanců magistrátu, ale také „tmelící“ předvánoční společenská setkání s hudbou, tancem a rautem. Turnaje v bowlingu či střelbě z „opravdové“ pistole. Zveme zaměstnance do kina či na divadelní představení za zvýhodněné vstupné.

A jak tento odstavec ukončit?

Přijďte mezi nás…

Benefity

Dovolená v rozsahu 5 týdnů

4 dny tzv. „indispozičního volna“ ročně

Penzijní připojištění ve výši 700 Kč

Možnost využití služebního mobilního telefonního přístroje k soukromým účelům

Zvýhodněnou rekreaci ve vlastním rekreačním zařízení umístěném u Jiřetína pod Jedlovou

Stravenky

Příspěvky při životních a pracovních výročích

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

Možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

Přátelský kolektiv

Školení

Volná pracovní místa

 • Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra sociálních služeb, p.o.

  Rada města Děčín svým usnesením č. RM 20 19A 38 03 ze dne 22.10. 2020 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelkypříspěvkové organizace Centra sociálních služeb Děčín po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat do 6.11. 2020. Podrobnosti najdete zde.

 • Výběrové řízení na dvě pracovní místa referentů/referentek územního plánování

  Tajemník magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa referentů/referentek územního plánování. Přihlášku je třeba doručit do 11.11. 2020. Více informací najdete zde.

 • Městské divadlo Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo - EKONOM

  Městské divadlo Děčín, p.o., hledá nového kolegu/kolegyni na pozici ekonoma. Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady uchazeč doručí do 30.10.2020 do 15 hodin na adresu: Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02. Podrobnosti najdete v článku.   MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN – příspěvková organizaceTeplická 587/75 Děčín IV., 405 02 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – veřejná výzva Ředitel Městského divadla Děčín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ekonom Charakteristika pozice: výkon komplexní ekonomické a účetní agendy sestavování rozpočtu organizace, sledování, projednávání a zúčtovávání rozpočtu zajišťování správy majetku organizace příprava podkladů pro inventarizaci majetku v divadle a v kině zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace podává daňová přiznání DPH a daně z příjmu právnických osob vede evidenci obchodních smluv připravuje vnitřní směrnice organizace, vede jejich evidenci připravuje podklady pro EZAK a Registr smluv Kvalifikační předpoklady: znalost účetního programu ALIS výhodou znalost práce s PC na dobré úrovni ( Excel, Word, Outlook, Microsoft Office ) středoškolské odborné vzdělání ekonomického zaměření, VŠ, nebo VOŠ ekonomického zaměření výhodou  znalost účetnictví příspěvkové organizace, znalost účetních a evidenčních programů, praxe v příspěvkové organizaci výhodou  řidičský průkaz skupiny B výhodou Přihláška musí obsahovat: osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum Platové podmínky: Řídí se Nařízením vlády ČR 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 10-11 dle dosaženého vzdělání, platový stupeň dle dosažené praxe, osobní ohodnocení v souladu s ustanovením § 131 Zákoníku práce, pracovní úvazek na dobu určitou se zkušební dobou - výhledově pracovní úvazek na dobu neurčitou K přihlášce přiloží tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce Nástup: předpoklad od 1.12.2020 (po domluvě jiný nástup) Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí do 30.10.2020 do 15 hodin na adresu: Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, Děčín IV., 405 02 lze doručit i osobně do 15 hodin každý pracovní den Kontaktní osoba: MgA. Jiří Antonín Trnka ředitel organizace, email maskovana_adresa, telefon 775855282Součástí výběrového řízení bude i ústní pohovor. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu bez uvedení důvodu. Uchazeč má právo na požádání na vrácení poskytnutých materiálů. V Děčíně 15.10.2020 MgA. Jiří Antonín Trnka ředitel

 • Městská policie Děčín hledá do svých řad nové posily

  Chcete se podílet na udržování veřejného pořádku a přispívat k bezpečí obyvatel města Děčín? Pak je práce strážníka pro vás to pravé.   Požadavky na pozici strážníka dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii: občanství ČR bezúhonnost spolehlivost zdravotní způsobilost věk nad 18 let střední vzdělání s maturitní zkouškou Další požadavky: řidičský průkaz skupiny B a řidičské zkušenosti fyzická zdatnost odpovídající náročné práci strážníka znalost práce na PC práce ve směnném provozu aktivní přístup k práci uchazeči s platným osvědčením strážníka mají přednost Nabízíme: nástupní plat od 23 000 Kč podle předchozí praxe plat po ukončení zkušební doby (tři měsíce) a po vykonání příslušných zkoušek od 34 000 Kč podle předchozí praxe příspěvek na penzijní připojištění ve výši 700 Kč měsíčně dovolená v délce 25 dnů indispoziční volno v délce 4 dny stravenky v hodnotě 72 Kč benefit karta s kreditem 6 000 Kč na rok výhodný telefonní a datový tarif pro zaměstnance a rodinné příslušníky k dispozici posilovna, bazén, fyzický a taktický výcvik, střelecký výcvik… možnost rekreace ve vlastním rekreačním středisku veškerá výstroj Nástup možný 5. 10. 2020

Pár slov od našeho vedení

Jaroslav Hrouda  |  primátor
Hledáme kvalitní zaměstnance, pro které nebude jejich práce jen pouhým zdrojem financí. Své místo si u nás najdou nejen zkušení odborníci, ale také schopní absolventi s chutí pracovat pro naše město a podílet se aktivně na jeho rozvoji. Děčín má velký potenciál, tak nám pomozte ho využít.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA  |  tajemník
Stabilita, jistota zaměstnání, podpora od kolegů při zapracování, podmínky pro osobní rozvoj, pružná pracovní doba, zajímavé benefity, to vše nabízí náš magistrát svým zaměstnancům. Vážíme si každého, kdo má zájem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Jak podat přihlášku

h

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení a titul
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Datum a podpis
i

K přihlášce připojte tyto doklady

 • Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením názvu výběrového řízení, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do konce data výběrového řízení nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí  1175/5
405 38 Děčín IV

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do dne ukončení výběrového řízení.

Kontakt

statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV
405 38

E-mail: posta@mmdecin.cz

Telefon: +420 412 593 111