none

VÍTEJTE NA KARIÉRNÍCH STRÁNKÁCH

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

Přijďte mezi nás

Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a většina zaměstnanců vykonává odborné činnosti v agendách veřejné správy.

Klademe důraz na kvalitní zapracování a začlenění nových zaměstnanců do kolektivu v rámci standardizovaného adaptačního procesu. Dbáme na průběžné vzdělávání a neustálé zvyšování znalostí a dovedností ve vykonávané agendě a očekáváme kvalitní výkon práce. U nás naleznete stabilitu a možnost profesního růstu, množství benefitů a pocit, že nám záleží na sladění Vašeho profesního a rodinného života, ke kterému přispívá práce v režimu pružného rozvržení pracovní doby.

Provádíme pravidelná dotazníková šetření spokojenosti zaměstnanců a pravidelná pracovní hodnocení všech zaměstnanců magistrátu, ale také „tmelící“ předvánoční společenská setkání s hudbou, tancem a rautem. Turnaje v bowlingu či střelbě z „opravdové“ pistole. Zveme zaměstnance do kina či na divadelní představení za zvýhodněné vstupné.

A jak tento odstavec ukončit?

Přijďte mezi nás…

Benefity

Dovolená v rozsahu 5 týdnů

4 dny tzv. „indispozičního volna“ ročně

Penzijní připojištění ve výši 700 Kč

Možnost využití služebního mobilního telefonního přístroje k soukromým účelům

Zvýhodněnou rekreaci ve vlastním rekreačním zařízení umístěném u Jiřetína pod Jedlovou

Stravenky

Příspěvky při životních a pracovních výročích

Zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty

Možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)

Přátelský kolektiv

Školení

Volná pracovní místa

 • Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka / vedoucí úřednice, vedoucí/ ho oddělení Spisovna stavebního úřadu

  Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka / vedoucí úřednice, vedoucí/ ho oddělení Spisovna stavebního úřadu. Přihlášku s požadovanými doklady doručte buď osobně na podatelnu magistrátu do 18.08.2020 do 14:00 hod. nebo poštou tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 18.08.2020. Podrobné informace naleznete zde.

 • Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice – který/á bude zajišťovat agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů

  Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice – který/á bude zajišťovat agendu řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Přihlášku s požadovanými doklady doručte buď osobně na podatelnu magistrátu do 19.08.2020 do 17:00 hod. nebo poštou tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 19.08.2020. Podrobné informace naleznete zde.

 • Městská policie Děčín hledá do svých řad nové posily

  Chcete se podílet na udržování veřejného pořádku a přispívat k bezpečí obyvatel města Děčín? Pak je práce strážníka pro vás to pravé.   Požadavky na pozici strážníka dle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii: občanství ČR bezúhonnost spolehlivost zdravotní způsobilost věk nad 18 let střední vzdělání s maturitní zkouškou Další požadavky: řidičský průkaz skupiny B a řidičské zkušenosti fyzická zdatnost odpovídající náročné práci strážníka znalost práce na PC práce ve směnném provozu aktivní přístup k práci uchazeči s platným osvědčením strážníka mají přednost Nabízíme: nástupní plat od 23 000 Kč podle předchozí praxe plat po ukončení zkušební doby (tři měsíce) a po vykonání příslušných zkoušek od 34 000 Kč podle předchozí praxe příspěvek na penzijní připojištění ve výši 700 Kč měsíčně dovolená v délce 25 dnů indispoziční volno v délce 4 dny stravenky v hodnotě 72 Kč benefit karta s kreditem 6 000 Kč na rok výhodný telefonní a datový tarif pro zaměstnance a rodinné příslušníky k dispozici posilovna, bazén, fyzický a taktický výcvik, střelecký výcvik… možnost rekreace ve vlastním rekreačním středisku veškerá výstroj Nástup možný 5. 10. 2020

Pár slov od našeho vedení

Jaroslav Hrouda  |  primátor
Hledáme kvalitní zaměstnance, pro které nebude jejich práce jen pouhým zdrojem financí. Své místo si u nás najdou nejen zkušení odborníci, ale také schopní absolventi s chutí pracovat pro naše město a podílet se aktivně na jeho rozvoji. Děčín má velký potenciál, tak nám pomozte ho využít.
Ing. Jaromír Zajíček, MPA  |  tajemník
Stabilita, jistota zaměstnání, podpora od kolegů při zapracování, podmínky pro osobní rozvoj, pružná pracovní doba, zajímavé benefity, to vše nabízí náš magistrát svým zaměstnancům. Vážíme si každého, kdo má zájem stát se součástí moderní a profesionální veřejné správy.

Jak podat přihlášku

h

Náležitosti přihlášky

 • Jméno, příjmení a titul
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu
 • Číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • Datum a podpis
i

K přihlášce připojte tyto doklady

 • Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením názvu výběrového řízení, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do konce data výběrového řízení nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí  1175/5
405 38 Děčín IV

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do dne ukončení výběrového řízení.

Kontakt

statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV
405 38

E-mail: posta@mmdecin.cz

Telefon: +420 412 593 111